Årsredovisning

Vår årsredovisning är färdig och underskriven av styrelsen och skickad till revisorn. Revisorn har godkänt den och väntar på att den ska levereras fysiskt av posten så att den kan signeras. 

Årsredovisningen finns därför att granskas här. Kontakta styrelsen om du vill ha mer information av hur status är.