Fullmakt för Brf Torghusens ordinarie föreningsstämma 2020

Här finns mallar som kan användas om du inte kan närvara på föreningsstämman men vill skicka ett ombud med fullmakt.

Som PDF– och som Wordfil.

Kallelsen till stämman delades ut i samtliga postfack onsdag den 13/5. Om du saknar kallelsen eller öskar få den digitalt kan ni höra av er till styrelsen@brftorghusen.se.