Kommande arbeten för ventilation och värme i lägenheter

Under februari/mars kommer DQ Ventilation på uppdrag av föreningen utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), radonmätning och rensa ventilationskanaler i alla lägenheter. Detta görs vart 6:e år för att följa myndighets krav. Se till att ha fräscha filter i din lägenhet inför detta, läs hur på:
www.brftorghusen.se/din-lagenhet

Under våren kommer också fastighetens styrsystem för värme att uppgraderas och kompletteras med inomhustemperaturmätare i ett antal lägenheter. Detta för att förbättra inomhusklimatet och spara energi.
Du kommer i god tid innan dessa arbeten påbörjas få utförlig information om vad du behöver göra för att entreprenören ska kunna utföra arbetet i din lägenhet.