Årsstämma 2019

Datum spikat, lokalen är bokad. (Nästan) samma tid och plats som förra året: Torsdag den 16 maj, kl. 18.30 på Midsommargården, plan 1 i rummet ”Matsalen”.

En officiell kallelse och dagordning kommer att meddelas medlemmarna.

Hälsningar Styrelsen