Välkommen till BRF Torghusen

Brf Torghusen vid Telefonplan bildades år 2009, då husen byggdes, och består av totalt 113 lägenheter samt en hyreslokal. En stabil och välskött förening med god ekonomi. Fastigheten består av tre huskroppar som omsluter den gröna innergården med planteringar, sandlåda och lekytor för barnen. En trevlig samlingsplats för boende i föreningen.

Föreningens gröna innergård med planteringar, sandlåda och lekytor för barnen är en trevlig samlingsplats för boende i föreningen.

Avgiftsjustering 1:a januari 2024

Föreningens kostnader för drift och räntor bedöms öka med ca 15% för 2024. Kostnadsökningarna drivs av den allmänna inflationen, styrräntan samt större tariffhöjningar för t.ex. fjärrvärme (+12%), vatten (+25%) och sophämtning (+24%).

Styrelsen har därför beslutat att årsavgiften ska höjas med 15% från och med 1:a januari 2024.

Avgiftshöjningen bedöms ge en god ekonomi där sparandet för framtida underhåll och amortering kan bibehållas på en bra nivå. Styrelsen arbetar samtidigt för att sänka kostnader där så är möjligt och lämpligt.

Styrelsen för Brf Torghusen, 2023-10-25

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN – ONSDAG 24 MAJ 2023

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar har en röst. Som tidigare år träffas vid i matsalen på Midsommargården där vi börjar kl 18.00 med lättare förtäring och lite mingel med grannar.

Dagordning samt kallelsen till föreningsstämman finns här.

Stämman inleds kl 18.30.
Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2022.

Välkomna!
Tack för gott samarbete från Styrelsen verksamhetsåret 2022

Avgiftshöjning från 1 januari

Styrelsen har gjort en analys av föreningens ekonomi som visar att månadsavgiften behöver höjas för att säkra en god ekonomi, på såväl kort som lång sikt. På kort sikt är det framförallt inflationen samt närliggande underhållsbehov som föranleder en höjning. På längre sikt är det ett högre ränteläge samt behov av att öka sparande för att bekosta framtida underhåll.

Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften med 15% från 1 januari 2023.

Styrelsen bedömer att denna höjning kommer att ge en ekonomi i god balans under 2023. 

BOKA IN ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – ONSDAG 18 MAJ 2022

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas onsdag 18 maj 2022 kl. 18.00. Vi inleder stämman med lättare förtäring. Matsalen på Midsommargården vid Hemköp är bokad. Välkomna!

Till stämman vill vi gärna få in motioner med era tankar och idéer om vad som kan förbättras i föreningen. Mer info om hur du utformar en motion hittar du på vår hemsida under rubriken ”För medlem / Så fungerar vår förening”.

Skicka din motion per mail till: styrelsen@brftorghusen.se senast den 31 mars.

Nytt entrésystem – nu går vi från kod till tagg

Som ett led i vårt förstärkta skalskydd har turen kommit till att installera ett elektroniskt passersystem. Under året har styrelsen tittat på olika lösningar och det förslag som styrelsen presenterat antogs enhälligt på den Extrastämma som avhölls den 25 november i nedre garaget.

Kodlåsen ersätts nu med taggläsare och porttelefon. Även barnvagnsrum, rullstolsrum, cykelrum och gästrum får elektroniska lås. Det betyder att koder och nycklar inte längre behövs för dessa utrymmen.

Men det är inte dags att slänga din egen dörrnyckel ännu. Den fungerar som vanligt i din lägenhetsdörr, soprum och även i entrédörrarna.

Mer info ang. vårt nya passersystem hittar du i kallelsen till Extrastämman (se bilaga 2). Ytterligare info kring tidplan, funktioner och handhavande etc. kommer under vintern. Under Extrastämman antogs även de stadgeändringar som tidigare aviserats. (se bilaga 1 i kallelsen till Extrastämman och på vår hemsida)