Avgiftshöjning från 1 januari

Styrelsen har gjort en analys av föreningens ekonomi som visar att månadsavgiften behöver höjas för att säkra en god ekonomi, på såväl kort som lång sikt. På kort sikt är det framförallt inflationen samt närliggande underhållsbehov som föranleder en höjning. På längre sikt är det ett högre ränteläge samt behov av att öka sparande för att bekosta framtida underhåll.

Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften med 15% från 1 januari 2023.

Styrelsen bedömer att denna höjning kommer att ge en ekonomi i god balans under 2023. 

BOKA IN ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – ONSDAG 18 MAJ 2022

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas onsdag 18 maj 2022 kl. 18.00. Vi inleder stämman med lättare förtäring. Matsalen på Midsommargården vid Hemköp är bokad. Välkomna!

Till stämman vill vi gärna få in motioner med era tankar och idéer om vad som kan förbättras i föreningen. Mer info om hur du utformar en motion hittar du på vår hemsida under rubriken ”För medlem / Så fungerar vår förening”.

Skicka din motion per mail till: styrelsen@brftorghusen.se senast den 31 mars.

Boka in årets föreningsstämma – onsdag 19 maj 2021

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas onsdag 19 maj 2021 kl. 18.00. Sannolikt kommer den att bli ”digital” där man kan delta på distans. Kallelse med dagordning kommer att meddelas i god tid före stämman.
Motionsdags!
Har du ett bra förslag eller en idé som berör föreningen och vår boendemiljö kan det vara läge att presentera en motion till årets stämma. Gör en kort beskrivning, med motivering. Under rubriken ”Så fungerar vår förening” kan du läsa mer. Skicka per mail till: styrelsen@brftorghusen.se senast den 31 mars 2021.

Kommande arbeten för ventilation och värme i lägenheter

Under februari/mars kommer DQ Ventilation på uppdrag av föreningen utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), radonmätning och rensa ventilationskanaler i alla lägenheter. Detta görs vart 6:e år för att följa myndighets krav. Se till att ha fräscha filter i din lägenhet inför detta, läs hur på:
www.brftorghusen.se/din-lagenhet

Under våren kommer också fastighetens styrsystem för värme att uppgraderas och kompletteras med inomhustemperaturmätare i ett antal lägenheter. Detta för att förbättra inomhusklimatet och spara energi.
Du kommer i god tid innan dessa arbeten påbörjas få utförlig information om vad du behöver göra för att entreprenören ska kunna utföra arbetet i din lägenhet.

Nytt entrésystem – nu går vi från kod till tagg

Som ett led i vårt förstärkta skalskydd har turen kommit till att installera ett elektroniskt passersystem. Under året har styrelsen tittat på olika lösningar och det förslag som styrelsen presenterat antogs enhälligt på den Extrastämma som avhölls den 25 november i nedre garaget.

Kodlåsen ersätts nu med taggläsare och porttelefon. Även barnvagnsrum, rullstolsrum, cykelrum och gästrum får elektroniska lås. Det betyder att koder och nycklar inte längre behövs för dessa utrymmen.

Men det är inte dags att slänga din egen dörrnyckel ännu. Den fungerar som vanligt i din lägenhetsdörr, soprum och även i entrédörrarna.

Mer info ang. vårt nya passersystem hittar du i kallelsen till Extrastämman (se bilaga 2). Ytterligare info kring tidplan, funktioner och handhavande etc. kommer under vintern. Under Extrastämman antogs även de stadgeändringar som tidigare aviserats. (se bilaga 1 i kallelsen till Extrastämman och på vår hemsida)