Avgiftsjustering 1:a januari 2024

Föreningens kostnader för drift och räntor bedöms öka med ca 15% för 2024. Kostnadsökningarna drivs av den allmänna inflationen, styrräntan samt större tariffhöjningar för t.ex. fjärrvärme (+12%), vatten (+25%) och sophämtning (+24%).

Styrelsen har därför beslutat att årsavgiften ska höjas med 15% från och med 1:a januari 2024.

Avgiftshöjningen bedöms ge en god ekonomi där sparandet för framtida underhåll och amortering kan bibehållas på en bra nivå. Styrelsen arbetar samtidigt för att sänka kostnader där så är möjligt och lämpligt.

Styrelsen för Brf Torghusen, 2023-10-25