KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN – ONSDAG 18 MAJ 2022

Här kommer kallelsen till årets föreningsstämma.

Senaste årsredovisning och revisionsberättelse hittar du här

Valberedningens förslag till ny styrelse finner du här

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas onsdag 18 maj 2022 kl. 18.00. Vi inleder stämman med lättare förtäring. Matsalen på Midsommargården vid Hemköp är bokad. Välkomna!