Protokoll från föreningsstämman 18 maj 2022

Ordinarie stämma hölls 18 maj 2022 med 29 röstberättigade närvarande.

Protokoll hittar du här!