KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN – ONSDAG 24 MAJ 2023

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar har en röst. Som tidigare år träffas vid i matsalen på Midsommargården där vi börjar kl 18.00 med lättare förtäring och lite mingel med grannar.

Dagordning samt kallelsen till föreningsstämman finns här.

Stämman inleds kl 18.30.
Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2022.

Välkomna!
Tack för gott samarbete från Styrelsen verksamhetsåret 2022