Avgiftshöjning från 1 januari

Styrelsen har gjort en analys av föreningens ekonomi som visar att månadsavgiften behöver höjas för att säkra en god ekonomi, på såväl kort som lång sikt. På kort sikt är det framförallt inflationen samt närliggande underhållsbehov som föranleder en höjning. På längre sikt är det ett högre ränteläge samt behov av att öka sparande för att bekosta framtida underhåll.

Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften med 15% från 1 januari 2023.

Styrelsen bedömer att denna höjning kommer att ge en ekonomi i god balans under 2023.