Protokoll från extrastämma 2022-11-13

Efter ett par avhopp under året förstärktes styrelsen med nya krafter genom en extra föreningsstämma. Protokollet finner du här