Välkommen till BRF Torghusen

Brf Torghusen vid Telefonplan bildades år 2009, då husen byggdes, och består av totalt 113 lägenheter samt en hyreslokal. En stabil och välskött förening med god ekonomi. Fastigheten består av tre huskroppar som omsluter den gröna innergården med planteringar, sandlåda och lekytor för barnen. En trevlig samlingsplats för boende i föreningen.

Föreningens gröna innergård med planteringar, sandlåda och lekytor för barnen är en trevlig samlingsplats för boende i föreningen.

Årsstämma 2019

Datum spikat, lokalen är bokad. (Nästan) samma tid och plats som förra året: Torsdag den 16 maj, kl. 18.30 på Midsommargården, plan 1 i rummet ”Matsalen”.

En officiell kallelse och dagordning kommer att meddelas medlemmarna.

Hälsningar Styrelsen